onophon är Werner Nowacek och Rainer Deutner.
2001 grundade de sin fonofaktur för prydnadstexter onophon ,
som kombinerar element från literatur, teater, musik och 'spoken word performance'. onophon rytmiserar vardagsspråkliga partiklar, nyassocierar dem, improviserar och varierar i en dynamisk a cappella-
föredrag så länge uttalet, tills språket bryts ner i en musikalisk rytm.


Det är eventuellt semantiken, som kan tappa andan - däremot inte språkkonstduon. Och ännu mindre humorn. Det skapas lättsmälta prydnadstexter, som - också totalt onophon - tillåter åtskilliga varseblivningar från språkets maskinrum.

S c h l u c k s c h u t z h u s t e n /
h o s t a  s o m  s k y d d  m o t  a s p i r a t i o n e n
       det aktuella programmet av onophon

S t u m p f / s t u m p
       det tredje programmet av  onophon (2006-2009)

G L O T T I S S T O P P / G L O T T I S S T Ö T
       det andra programmet av  onophon (2003-2005),
       minimal speaking, vibrerande ettordsmembraner,
       överodlade talarabesker
       (Glottisstöt - hård vokalansats där stämbanden 'slår ihop')

e i n s a t z d i c h t u n g / a k t i o n s d i k t n i n g
       är onophons första helaftonsprogram (2001-2003),
       ett dramatiskt frontalföredrag, ordjonglering, språkakrobatik

p r i g o p h o n
       oktober 2001 till januari 2003, gemensamt framförande med
       Dmitri Prigov (visualist, objektkonstnär, performer, författare,
       levde och arbetade i Moskva/London, avled den 16 juli 2007)
       t i t t a : fotos

a n l a s s d i c h t u n g / u p p d r a g s d i k t n i n g
       är onophons måttbeställda program, är beställningsarbete

b e i l a g d i c h t u n g / b i l a g s d i k t n i n g
       är ett live-bidrag i bakgrunden, DJ-line genom att blanda in tal
 
m o o s / m o s s a
       är ett workshop som ge lust och glädje med språket och dess uttal